Welkom bij Praktijk Minyak
 

In mijn praktijk voor natuurgeneeskunde kan je terecht met diverse pijn- of gezondheidsklachten.

Behandeling vindt plaats volgens de 5 natuurgerichte principes:

  1. Energie
  2. Prikkeloverdracht
  3. Drainage
  4. Voeding
  5. Levenskunst

Claire.jpg
Claire Burgemeester
Natuurgeneeskundig Therapeut

Natuurgeneeskundige behandelingen

 arrow.png preventief gezondheidsonderzoek
 arrow.png oligo celregulatie behandeling
 arrow.png darmtherapie: onderzoek en behandeling van de DARM flora
 arrow.png onderzoek en behandeling zware metalen mbv haarmineraalanalyse
 arrow.png SKB test, refletron onderzoeken leverwaarden, nierwaarden, cholesterol, HB
 arrow.png ondersteunend voedingsadvies
 arrow.png gewichtsbeheersing
 arrow.png lifestyle- & dieetadvies
 arrow.png gecombineerde oosterse en westerse visie

DORN ruggenwerveltherapie (een manuele therapie uit Duitsland)

 arrow.png behandeling been lengte verschil
 arrow.png correctie ruggenwervels
 arrow.png pijnreductie rugpijn, nekpijn enz,
 arrow.png behandeling problemen aan de wervelkolom bv hernia, whiplash
 arrow.png indien gewenst in combinatie met massage

Therapeutische massage

 arrow.png therapeutische massage reflex zones
 arrow.png voetreflexologie
 arrow.png drukpuntmassage
 arrow.png schröpfen / cupping
 arrow.png ooracupressuur
 arrow.png bovenstaande indien gewenst in combinatie met Dorn ruggenwervelbehandeling

Holistische coaching

 arrow.png vlg oosters èn westerse opleidingen
 arrow.png vanuit de mysieke leer èn de westerse en oosterse psychologie
 arrow.png de mens als gehéél, averbonden = holisme
 arrow.png op zoek naar wie jij bent en wat jouw droom is
 arrow.png welke levensvraagstukken kamp jij op dit moment mee?

Een eerste afspraak maken

Voordat ik een eerste afspraak met je maak, wil ik eerst telefonisch met je gesproken hebben om in te schatten of ik je succesvol kan helpen.
Tijdens het eerste consult krijg je een intakeformulier en behandelovereenkomst te tekenen, eea vlg voorschriften van de verzekeraars en de beroepsvereniging BATC.

Aansluiting beroepsvereniging / vergoedingen

Minyak is aangesloten bij de BATC.
Sinds 2011 mag ik me 'paramedisch natuurgeneeskundig therapeut' noemen.
Elke 5 jaar wordt de praktijk getoetst dmv een visitatie.
Het laatste certificaat van goedkeuring stamt uit 2018.

De beroepsvereniging maakt collectieve afspraken met de ca 40 verzekeraars over vergoedingen.
Dit is altijd via de aanvullende verzekering.

Om te weten of jouw verzekering je behandeling zou vergoeden, kan je je eigen verzekering raadplegen.
Voorheen vermeldden we een overzicht met de verzekeraars die vergoeden maar er is regelmatig ook voor ons onduidelijkheid.  

Meer over de 5 natuurgerichte principes

Zoals ik al noemde heeft de BATC de 5 natuurgerichte principes met zorg samengesteld. De behandelingen die in mijn praktijk plaatsvinden zijn hierin onder te brengen en hiermee wordt de holistische benadering extra ondersteund.

de 5 natuurgerichte principes zijn:

1 Energie
2 Prikkeloverdracht
3 Drainage
4 Voeding
5 Psyche

Voorbeelden van hoe deze 5 natuurgerichte principes eigenlijk spontaan tijdens een behandeling naar voren komen:

1. Je komt voor een combinatie van Dorn-therapie en massage. Je hebt namelijk pijn in je rug of misschien zelfs een hernia. Je hebt wel eens gehoord dat massage kan helpen om pijn te verlichten maar dat van die beenlengte, dat spreekt je ook wel aan. We gaan een eerste consult in en je vertelt mij uitgebreid over je klacht. We gaan eerst de beenlengte herstellen en de ruggenwervels goed zetten. (2. prikkeloverdracht) Gespannen spieren ontspannen want ze hoeven niet meer te compenseren. Mogelijk verdwijnt eventueel aanwezige pijn doordat de spieren nu niet meer krampachtig alles vast hoeven te houden. Je kan je weer soepeler bewegen. Je houding ontkrampt. (1. energie) Je neemt de adviezen mbt voeding, detox of ergonomie ter harte, verandert iets aan je voedingspatroon, de hoeveelheid of soort vochtinname, je deelt je werkplek beter in. Ook verzuring kan namelijk een rol spelen in (rug)pijnen. We kunnen drainage inzetten of naar voeding kijken. Je emoties en gedachten ontkrampen meer en meer. Met de correctie in het lichaam wordt het onderliggende (psychische of emotionele) probleem ook geprikkeld.  Natuurlijk kunnen er emoties vrijkomen. Je kan ze natuurlijk ook weer weg stoppen, maar daar kwam je toch niet voor? Er komt meer ruimte voor je zelf. Zeker als je ook aandacht aan het psychologische stuk besteed. Je neemt meer ruimte. Leert steeds beter naar jezelf te luisteren. (1. energie, 2. prikkeloverdracht en 5. psyche). Met deze nieuwe ontspannen houding (fysiek, emotioneel en mentaal) sta je meer open voor een inzicht (spiritueel). De stress wordt ook minder (dit kan alle soorten stress zijn, elke vorm van medisch ongemak is al stress, maar je kan ook woon-, werk- of relatiestress hebben of te kampen hebben met PTSS, persoonlijkheidsproblematiek of trauma). Met minder stress, een betere vertering/darmflora, daarmee een betere weerstand/immuniteit, en meer energie in de mitochondriën (accuutjes van de cel).

En zo zie je: Jouw klacht wordt niet als enkelvoudig probleem gezien. Jij wordt als één geheel, als héél mens benaderd. Elk mens heeft een andere ervaring en elk mens wordt anders behandeld. het is wat JIJ nodig hebt!

En je ziet: alle elementen van de 5 natuurgerichte principes komen in dit voorbeeld terug.

2. Een ander voorbeeld. Je bent vaak moe en hebt zgn 'vage klachten'. Je bent al bij de dokter geweest maar die zegt dat je gezond bent. Toch voel je je niet optimaal en je bent bereid te investeren in jezelf. Want dáár begint het ! JIJ moet de keus hebben gemaakt om gezond en krachtig te willen zijn. We beginnen met een best uitgebreid consult met anamnese en eventueel onderzoek. Een SKB bv. De resultaten van dit onderzoek geven mij als behandelaar een mooie doorsnee over jouw gezondheid. Samen met het oligo-anamnese-formulier kan ik de oorzaak van jouw klachten beter analyseren. We bespreken de uitslag, en jij besluit om een behandeling te ondergaan. Deze bespreken we natuurlijk. We kiezen voor een aantal preparaten, die jouw systeem weer op gang gaan helpen, jouw zelfgenezend vermogen gaan stimuleren. (1. energie).  Door deze preparaten krijgt je lichaam een prikkel om te gaan herstellen (2. prikkeloverdracht), maar ook om te gaan ontgiften. Daarom moet je ook veel water drinken (3. drainage). Daarnaast krijg je voedings- en lifestyle adviezen. (4. voeding) Tenslotte moet je ervoor zorgen dat je als je aan het opschonen bent, je er niet weer langs de andere kant toxines of verzuring stimuleert. Als laatste is te vermelden dat het vaak voorkomt dat tijdens zo'n proces van herstel, ook de psychisch onderliggende patronen naar boven komen. (5. psyche)

Ik zie jouw klacht niet separaat, maar bezie de mens of het probleem holistisch. Bij alle behandelingen staat het zelfgenezend vermogen centraal.